Gezondheid schapen

Voeding
Lammeren Lammeren hebben de eerste 1 à 2 dagen biest nodig. Geef ze zes keer per dag 60 ml. Vervo…

Aflammeren
Verlossen Als u een schaap de tijd en rust geeft zal ze meestal zelf lammeren. Wanneer moet u wel…

Het Bloed
Andere namen voor “Het Bloed” zijn: weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie. Deze ziekt…

Wormen
Aanwezigheid van inwendige en uitwendige parasieten kunnen ongemerkt tot veel problemen leiden bi…

Leverbot
Chronische leverbotinfectie komt het meeste voor en kenmerkt zich door een langzame vermagering. …

Zomerlongontsteking
‘Zomerlongontsteking’ wordt veroorzaakt door de bacterie Pasteurella haemolytica. De naam ‘Zomerl…

Blauwtong
Nederland is op dit moment officieel vrij van Blauwtong. Alleen voor bepaalde exportlanden …

Rotkreupel
Rotkreupel is een aandoening die bij schapen voor (ernstige) klauwproblemen kan zorgen. Met name …

Schapenspons
Met behulp van een schapenspons kan de bronst van de ooien gesynchroniseerd worden. Het voordeel…