Het bloed

Andere namen voor “Het Bloed” zijn: weeldeziekte, eiwitvergiftiging of enterotoxaemie. Deze ziekte wordt veroorzaakt door de bacterie Clostridium perfringens (type D) en treedt vooral op bij lammeren. Bij een abrupte overgang naar een royaal, eiwitrijk rantsoen (zeer rijke weide) gaan de Clostridiumbacterien zich sterk vermenigvuldigen en veroorzaken bloedvergiftiging. Meestal verloopt het beeld zeer snel. Men treft een of meerdere dode lammeren in de wei aan. Vaak zijn het de beste, snelst groeiende lammeren die het eerste sterven. behandelingen komen bijna altijd te laat.

Vaccineren tegen het Bloed/ Zomergriep

Het bloed en zomerlongontsteking zijn de meest voorkomende infectieziekten bij het schaap in Nederland. Jaarlijks veroorzaken deze ziekten veel sterfte onder lammeren en schapen. Naast managementmaatregelen is de vaccinatie van cruciaal belang om grote verliezen te voorkomen. Door de drachtige ooien te vaccineren kunt u ook de lammeren een goede bescherming bieden.

De vaccinatie wordt bij ooien die voor het eerst lammeren gestart zo’n 12 tot 8 weken voor het lammeren. Deze vaccinatie wordt dan herhaald 4 tot 6 weken later. Ooien die het jaar ervoor al eens zijn gevaccineerd kunnen volstaan met een enkele vaccinatie zo’n 4 tot 6 weken voor het lammeren. U kunt ook de lammeren laten vaccineren vanaf een leeftijd van 3 weken. Na 4 tot 6 weken moeten ze voor de tweede keer gevaccineerd worden. Zie onderstaand schema.

vaccinatieschema20ooi_tcm57-33446

Vaccinatieschema ooi

Vaccinatieschema lam