Echografie

In de melkveehouderij wordt vaak gebruik gemaakt van scanners. Omdat de apparaten steeds kleiner en lichter worden kan nu op grote schaal routinematig, en op de roosters, rectale echografie worden toegepast. Scannen wordt vaak elke 4-6 weken uitgevoerd tijdens vaste bedrijfsbezoeken. Bij het bezoek wordt al een datum voor een volgend bezoek afgesproken. Het is voor ons duidelijk dat tijdens drukke periodes (kuilen) deze afspraak uitgesteld/ verschoven wordt. Deze bezoeken kunnen ook goed met andere voorkomende werkzaamheden zoals vaccinaties, kalveren onthoornen en bloedafnames gecombineerd worden. Via Pir-dap en Mmmooogle zijn vooraf goed in staat om de actuele bedrijfskengetallen te bespreken.

Dierenartsenpraktijk Schagen beschikt over een kleine scanner welke werkt op een accu.

Echografie wordt bij melkvee vooral gebruikt voor:

1. drachtigheids onderzoek (vanaf 35 dagen)/ vaststellen 2-ling dracht
2. onderzoek afwijkingen van de baarmoeder
3. onderzoek afwijkingen van de eierstokken
4. onderzoek grote koppels