Schapen

De schapenhouderij is verdeeld in beroepsmatig gehouden dieren en in de hobbymatig gehouden dieren. Voor beide sectoren bieden wij ondersteuning/ zorg:

  • Behandeling zieke dieren
  • Advisering koppelgezondheid
  • Verloskunde

Dierenartsenpraktijk Schagen

Telefonisch spreekuur maandag tm vrijdag: 8.00 – 9.00 uur
Opgeven visites Maandag tm vrijdag: 8.00 – 9.00 uur
Spoedgevallen 24 uur per dag bereikbaar!
Apotheek Openingstijden