0224-2135277 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar!

Verduurzaming Diergezondheid

Posted in: Melkvee Started by

Verduurzaming Diergezondheid

Vanuit het Europese steunpakket voor de Nederlandse melkvee- en varkenshouderij (30 miljoen euro) is 3 miljoen beschikbaar voor het stimuleren van diergezondheid door het terugdringen van dierziektes als BVD, IBR en mastitis. Het door ZuivelNL opgestelde projectplan voorziet in de uitvoering van deze maatregel door toekenning van een korting op tarieven voor labanalyses en deelnames aan diergezondheidsprogramma’s voor goedgekeurde aanbieders.

 

Per onderdeel (BVD, IBR en Mastitis) geven we aan op welke manier u als veehouder bij GD gebruik kunt maken van de beschikbare middelen voor stimulering van de diergezondheid.

1) Stimulering bestrijding BVD

 • a) In de periode 1 april 2016 – 31 december 2016 is de QuickScan BVD van GD beschikbaar met een korting van 110,00 euro. De QuickScan is een eerste, laagdrempelige stap om met BVD-bestrijding aan de gang te gaan.
 • b) In de periode 1 april 2016 – 31 december 2016 ontvangt u 3 euro korting (per biopt) op de onderzoekskosten voor het BVD-oorbioptonderzoek bij GD. Het oorbioptonderzoek is een methode om snel BVD-dragers onder jonge kalveren op te sporen.
 • c) Een tegemoetkoming van 200 euro op de kosten voor het uitvoeren van diagnostiek die nodig is om, of direct de eerste stap te zetten naar BVD Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma BVD Onverdacht naar BVD Gecertificeerd Vrij. Om voor de 200 euro in aanmerking te komen gelden de volgende criteria:
  – of het intake-onderzoek in het kader van het programma BVD Gecertificeerd Vrij afgerond hebben in de periode van 1 april tot en met 31 december 2016 (voor de bedrijven die geen BVD Onverdacht status hebben);
  – of onderzoek met betrekking tot de overstap hebben uitgevoerd en daardoor de status BVD Gecertificeerd Vrij hebben bereikt in de periode van 1 april tot en met 31 december 2016 (voor de bedrijven die al de BVD Onverdacht status hebben).
 • d) Veehouders die een abonnement hebben of nemen op één van BVD-bestrijdingsprogramma’s van GD ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 50 euro.  Iedere melkveehouder die op 1 juli 2016 abonnee is ontvangt via de  derde kwartaalfactuur een korting van 25 euro. In het najaar volgt een soortgelijke actie: iedere melkveehouder die op 1 oktober 2016 een abonnement op één van de BVD-programma’s heeft ontvangt, mits nog voldoende middelen beschikbaar vanuit het steunpakket, (nogmaals) 25 euro korting, te verrekenen via de factuur over het vierde kwartaal.
  Het betreft de volgende BVD-programma’s: BVD Tankmelk Onverdacht, BVD-vrij Certificering, BVD Jongvee AntistoffenMonitor en BVD Jongvee DragerCheck.

2) Stimulering bestrijding IBR

 • a) In de periode 1 april 2016 – 31 december 2016 is het eenmalig Tankmelkonderzoek IBR van GD beschikbaar met een korting van 25,00 euro. Het eenmalige Tankmelkonderzoek IBR is een eerste, laagdrempelige stap om met IBR-bestrijding aan de gang te gaan.
 • b) Een tegemoetkoming van 200 euro op  diagnostiek die ingezet wordt om, of direct de stap te zetten naar IBR Gecertificeerd Vrij, dan wel om de overstap te maken van het programma IBR Onverdacht naar IBR Gecertificeerd Vrij.
  Voor beide routes is diagnostiek nodig in de vorm van bloedonderzoek. De tegemoetkoming is beschikbaar voor veehouders die in de periode 1 april 2016 – 31 december 2016 dit onderzoek uitvoeren en  in deze periode de IBR-status Gecertificeerd Vrij bereiken.
 • c) Veehouders die een abonnement hebben op één van IBR-bestrijdingsprogramma’s van GD ontvangen een tegemoetkoming van maximaal 90,00 euro. Iedere melkveehouder die op 1 juli 2016 abonnee is ontvangt via de derde kwartaalfactuur een korting van 45 euro. In het najaar volgt een soortgelijke actie: iedere melkveehouder die op 1 oktober 2016 een abonnement op een van de de IBR-programma’s heeft ontvangt, mits nog voldoende middelen beschikbaar vanuit het steunpakket, (nogmaals) 45 euro korting, te verrekenen via de factuur over het vierde kwartaal.
  Het betreft de volgende IBR-programma’s: IBR Tankmelk Onverdacht en IBR-vrij gecertificeerd Melkvee.

3) Stimulering bestrijding Mastitis

Eenmalig in 2016 een gratis onderzoek Bedrijfsantibiogram Mastitis ter waarde van 74 euro. Dit is een product dat veehouders inzicht geeft in de antibioticagevoeligheid op koppelniveau. Het bedrijfsantibiogram helpt om mastitis gericht en goed te behandelen en levert een bijdrage aan een verantwoord antibioticagebruik. Om een bedrijfsantibiogram uit te kunnen voeren is eerst een onderzoek nodig naar welke mastitiskiemen er op het bedrijf aanwezig zijn (Tankmelk Uiergezondheid). Daarna kan via het bedrijfsantibiogram vastgesteld wordt voor welk antibioticum de gevonden/gekweekte kiemen wel, matig of niet gevoelig zijn.

 • a) Melkveehouders die geen abonnement op Tankmelk Uiergezondheid hebben ontvangen medio 2016 via GD een aanbieding voor een kiemenonderzoek via de Uiergezondheidscheck, gecombineerd met het aanbod om eenmalig gratis een bedrijfsantibiogram op te laten stellen.
 • b) Voor melkveehouders die al een abonnement hebben op de combinatie Tankmelk Uiergezondheid (het kiemenonderzoek) en Bedrijfsantibiogram Mastitis zal GD de korting van 74 euro automatisch verrekenen via de factuur van kwartaal drie. De abonnees op Tankmelk Uiergezondheid die dat nog niet combineren met het Bedrijfsantibiogram ontvangen medio dit jaar de aanbieding om eenmalig gratis een Bedrijfsantibiogram Mastitis op te laten stellen.

Genoemde tarieven zijn exclusief btw en basiskosten. De kortingen worden  verstrekt onder vrijstelling van btw. Heeft u vragen over btw in het kader van deze regeling, informeer bij de klantendienst van GD.

Contactgegevens

Adres

 • Zijperweg 11, 1742 NE Schagen
 • Oosterdijk 34, 1746 CH Dirkshorn
 • Zeeweg 44, 1759 GV Callantsoog

Telefoon: 0224-213527
Email: info@dapschagen.nl

Spoedgeval? Bel 0224-213527
24/7 bereikbaar!

Contact US

Uw naam *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Uw email *

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
 Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen.

Uw bericht

* verplicht veld