Actueel

Login Klantenportaal:

https://portaal.dapschagen.nl

 

 

Time lapse camera bij melkvee

Met behulp van een time lapse camera kunnen we het gedrag van koeien/ jongvee in de stal bekijken. Hiervoor wordt gedurende 48 uur een camera in de stal opgehangen. De beelden van deze camera worden versneld afgespeeld en laten het gedrag van de koeien in de stal zien. Hiermee kan een analyse gemaakt worden van onder andere:

  • Sta-/ liggedrag in de boxen
  • Gedrag aan het voerhek
  • Onderlinge interactie tussen de koeien

Wanneer is deze camera goed in te zetten?

-Klauwproblemen, deze kunnen veroorzaakt worden doordat koeien te weinig liggen in de boxen of een te lange wachttijd bij het melken.

-Optimalisatie produktie, te weinig liggen in de boxen of een niet optimale voeropname kunnen hieraan bijdragen.

Indien u geintresseerd bent in het maken van een analyse met deze time lapse camera dan horen wij het graag van u.