Vaccineren

Het vaccineren van u paard kan (ernstige) problemen in de toekomst voorkomen. De influenza-vaccinatie is verplicht voor paarden die deelnemen aan wedstrijden. Naast de influenza-vaccinatie bestaan er ook andere vaccinaties voor paarden. Andere aandoeningen bij paarden waar vaccinaties beschikbaar voor zijn o.a. rhinopneumonie, en schimmelinfectie`s.

Equine influenza

Equine influenza wordt veroorzaakt door het equine influenzavirus en is een zeer besmettelijke ziekte die bij paarden en pony’s over de gehele wereld voorkomt. Influenza bij paarden manifesteert zich met hoge koorts en acute respiratoire problemen. Doordat influenza een voorbereidende rol kan spelen bij het aanslaan van diverse andere respiratoire agentia, kan de ziekte leiden tot chronische luchtwegproblemen. Dit kan weer een sterk negatief effect hebben op de toekomstige prestaties van het paard.

Influenza stammen
Er bestaan twee typen van het equine influenzavirus: het subtype A/equi1 (H7N7) en het subtype A/equi2 (H3N8).
De bekendste stam van het subtype A/equi1 is Praag/56. De laatste uitbraak van deze stam was in 1976. Toch treft men bij niet gevaccineerde paarden nog steeds antistoffen tegen dit subtype aan.
Het andere subtype is A/equi2. Dit is veruit het belangrijkste subtype en regelmatig worden uitbraken hiervan gemeld. Analyse van deze verschillende isolaten toont aan dat door de continue drift het subtype 2 opgesplitst kan worden in twee lijnen: een “European lineage” en een “American lineage”, die beide zowel in Europa als in Amerika voorkomen.
De OIE/WHO heeft om bovenstaande redenen aanbevolen dat influenzavaccins voor paarden een recente Europese èn Amerikaanse stam moeten bevatten.
Equilis Equenza T en Equilis Resequin bevatten daarom Newmarket/1/1993 en Newmarket/2/1993.
Vaccinatieschema influenza
Vanaf 1 april 2024 wordt het regelement voor de influenza boostervaccinatie aangepast door de KNHS. In plaats van tussen 30 en 92 dagen na de 1e vaccinatie moet de 2e vaccinatie (boostervaccinatie) nu binnen 30 tot 60 dagen na de 1e vaccinatie gedaan worden.

Paarden geboren vanaf 1 januari 2022

Paarden geboren vanaf 1 januari 2022 hebben verplicht een 3e vaccinatie nodig. De derde vaccinatie (1e booster) moet minimaal 120 dagen en maximaal 6 maanden en 21 dagen na de 2e vaccinatie gegeven worden. In de periode tussen de eerste en de tweede vaccinatie mag het paard niet op wedstrijden worden uitgebracht. In de periode tussen de tweede en derde vaccinatie mag het paard wel op wedstrijd worden uitgebracht met inachtneming van lid 3c van Artikel 47 van het Algemeen Wedstrijdreglement. (Een vaccinatie dient minimaal zeven dagen voor de (eerste) wedstrijd(dag) te zijn toegediend.)

Bron KNHS

Meer informatie.

Rhinopneumonie

De vaccinatie tegen Rhinopneumonie worden niet standaard uitgevoerd. Naast luchtwegproblemen kan Rhinopneumonie ook abortus veroorzaken. Vooral als u in het bezit bent van drachtige fokmerries is het van belang om te vaccineren tegen Rhinopneumonie.

Schimmelinfectie

Informatie over schimmelinfectie`s kunt u vinden onder huid problemen.

Tetanus

Tetanus is een vaak fataal verlopende neurologische aandoening die veroorzaakt wordt door een neuro-toxine geproduceerd door Clostridium tetani. De Clostridium tetani bacterie dringt via wonden binnen waarvandaan het tetanus toxine afgegeven wordt aan de bloedcirculatie. Vooral paarden zijn zeer gevoelig voor het tetanus toxine. Door middel van vaccinatie kan tetanus effectief worden voorkomen.

Dierenartsenpraktijk Schagen vaccineert routinematig met een vaccin welke bescherming biedt tegen tetanus.