Gynaecologie

Bij dierenartsenpraktijk Schagen kunt u ook terecht voor de drachtigheidsbegeleiding van uw merrie. Hiervoor is in de locatie in Dirkshorn een speciale opvoelbox aanwezig.

Dekking

De beste tijd om een merrie te laten dekken is vanaf eind april tot en met juni (grootste vruchtbaarheid). Het dekken kan geschieden wanneer de cyclus regelmatig is en wel een a twee dagen voor het einde van de hengstigheid. Voor de bepaling van optimale dektijdstip is het aan te bevelen om een schouwhengst te gebruiken en/ of echografisch onderzoek te laten doen.

Wanneer u paard toch steeds weer hengstig wordt na inseminatie/ dekking:

Verbeter indien noodzakelijk de conditie van uw paard, maar vermijd beslist een overmatige conditie.Laat echografisch onderzoek naar de toestand van de baarmoeder en de eierstokken van uw paard. Doe uw paard overdag naar buiten.

Drachtigheidsonderzoek

Hiervoor bestaan onder andere de volgende mogelijkheden

-Echografisch onderzoek, dit kan plaatsvinden vanaf 18 dagen na de ovulatie. Het is verstandig om dit 30 dagen na de ovulatie opnieuw te laten controleren.

Schouwen, met schouwen kan men vanaf 15 dagen na de laatste dag van de voorgaande hengstigheid een indicatie krijgen over de hengstigheid. Het probleem hierbij echter is dat bepaalde merries die wel hengstig worden toch drachtig zijn.

Wintercontrole (fok-)merrie

Het is van het grootste belang om te weten of u merrie wel of niet drachtig is. Aandachtspunten bij een drachtige merrie zijn:

  • Verschil in voeding tussen drachtige en guste merries
  • Contacten van drachtige merries met andere paarden moeten
    worden vermeden, dit in verband met het besmettelijke verwerpen
    ten gevolge van ziekten zoals Rhinopneumonie.
  • Vaccineren tegen influenza en tetanus drie tot zes weken voordat uw
    paard is uitgerekend, dit in verband met antilichamen in de biest.

Tweelingdracht

Tijdens de drachtigheidscontrole kan de diagnose tweelingdracht gesteld worden. Tweelingdracht eindigt meestal in abortus. Vroeg ingrijpen door de dierenarts is derhalve noodzakelijk. Op de 24e dag van de dracht kan er reeds een behandeling toegepast worden.