Vruchtbaardheid

Vruchtbaarheid blijft een belangrijk onderdeel op melkveebedrijven. Op koppelniveau uiten de gevolgen van een verlengde tussenkalftijd zich vooral in een verlaagde melkopbrengst. Op dierniveau kan een verlengde tussenkalftijd veel problemen opleveren rondom het afkalven, dit vaak ten gevolge van een te hoge conditiescore.

De vruchtbaarheidsresultaten zijn van veel onderdelen afhankelijk, onder andere voeding en de dierziektestatus spelen hierin een grote rol. Een adequaat vruchtbaarheidsmanagement is echter ook cruciaal. Het vroegtijdig opsporen van niet drachtige koeien na inseminatie in combinatie met een passend advies/ therapie levert op veel bedrijven een goed rendement.