Melkvee

Naast de behandeling van het individuele dier is advisering over diergezondheid op koppelniveau een groot onderdeel van onze diensten.

In het kader van bedrijfsproblemen kunnen wij u van dienst zijn in het analyseren van uw bedrijf en uiteindelijk het bieden van oplossingen. Naast het adviseren in het kader van bedrijfsproblemen willen wij u ook graag onze diensten aanbieden in de vorm van preventieve advisering en rendementsverbetering op uw bedrijf.

Een belangrijk onderdeel in de bedrijfsadvisering is de toepassing van analyseprogramma`s zoals PIR-DAP (Partners in Rendement Dierenartsenpraktijk) en de automatisering welke al gebruikt wordt op het bedrijf.

Vanaf 1 januari 2012 zijn wij geborgde rundveedierenartsen. Wij zijn geborgd via de Stichting Geborgde Dierenarts.

Caring Dairy

caring-dairy-logo-3-APRILDierenartsenpraktijk Schagen participeert in het Caring Dairy project van Cono/ Ben & Jerry`s. Dit project is een duurzaamheidsprogramma wat nastreeft om veehouders met richtlijnen en advies te helpen hun melkveebedrijf duurzamer te maken.

Binnen het Caring Dairy project is Dierenartsenpraktijk Schagen 1 van de praktijken die het koe-kompas uitvoert op melkveebedrijven. Het koe-kompas maakt een inschatting van alle risico-arme en risicovolle factoren op het melkveebedrijven. Deze factoren zijn gericht op het melkproces, dierwelzijn, werkroutines, voeding en water, dierziekte-incidentie en huisvesting. Alle risicovolle factoren worden in het koekompas toegelicht met de achterliggende risico`s en met een advies hoe het te verbeteren. Het doel van het koekompas is het verbeteren van het bedrijf voor zowel veehouder, koe, milieu en melkkwaliteit.

Voor de uitvoering van het koe-kompas wordt 2 keer per jaar het koe-kompas ingevuld.

Het koe-kompas kan ook goed ingezet worden bij studieclubs, hiernaast levert het ook een positieve bijdrage aan de bedrijfsadvisering op korte en lange termijn.

 

Kennis onderhoud

Om voldoende op de hoogte te blijven van alle (internationale) ontwikkelingen is Dierenartsenpraktijk Schagen lid van de Vakgroep Gezondheidszorg Herkauwer (GGL). Hiernaast zijn we ook lid van de American Dairy Science Association (ADSA). Verder wordt er ook actief nascholing gevolgd binnen en buiten Nederland.