Gebit

Er wordt in de paardengeneeskunde steeds meer belang gehecht aan een goed functionerend gebit. Hiervoor zijn 2 hoofdredenen aanwijsbaar. Ten eerste de belangrijke rol bij het mechanisch verkleinen van het voedsel, zodat de spijsvertering zo optimaal mogelijk kan verlopen. Ten tweede omdat problemen met het gebit gevolgen kunnen hebben voor de sportprestaties en het plezier in het werk van uw paard.

Symptomen van uw paard die op gebitsproblemen kunnen wijzen:

 • vermageren
 • knoeien met het eten/proppen maken
 • slecht verteerde mest
 • -(koliek)
 • speekselen
 • wonden op het wangslijmvlies of de tong
 • stank uit de neus of de mondholte
 • (eenzijdige)neusuitvloeiing
 • zwellingen aan het hoofd
 • problemen met de aanname van het bit en de nageeflijkheid van uw paard
Afwijkingen die wij vaak tegenkomen zijn o.a. :

 • Scherpe haken op de kiezenrij, al dan niet met beschadigingen van het tong- en wangslijmvlies.
 • Melkkiezen die aanwezig blijven op de nieuw doorgebroken permanente kiezen (zgn doppen). Dit veroorzaakt een scheve stand van het gebit en overbelasting van het kaakgewricht.
 • Doorgroeiende kiezen die een vloeiend over elkaar schuiven van de kiezen bemoeilijken en aldus het kauwen maar ook het afbuigen van het paard letterlijk en figuurlijk in de weg staan.
 • Beschadigde gebitselementen met mogelijk kieswortelontstekingen tot gevolg.
Jaarlijkse inspectie (bijvoorbeeld wanneer uw paard geënt wordt) en behandeling van het gebit van uw paard kan veel van bovenstaande problemen voorkomen. Behandelingen vinden bij voorkeur plaats op de kliniek in Dirkshorn, waar assistentie en faciliteiten aanwezig zijn.

Wilt u aanvullend advies of een afspraak maken, neem dan contact met ons op.