Melkvee-studieavond

Vanaf 2007 organiseert Dierenartsenpraktijk Schagen in samenwerking met Agrifirm een melkveestudie-avond in januari/ februari. Sinds 2011 draagt ook Dierenartsenpraktijk Warmenhuizen bij aan de organisatie. Hieronder ziet u een kort overzicht van de afgelopen jaren.

Titel

2006 Rundvee en Resultaat, BVD en Droogstand, de moeite waard!
2007 Praktische adviezen in Melkveemanagement
2008 Gezond melkvee
2009 Jongvee en Vruchtbaarheid, de toekomst van de Melkveehouderij
2010 Leverbot en Leververvetting, moeilijk te (h-)erkennen?
2011 Pensverzuring, een (on-) opvallende bedreiging?
2012 Het nieuwe droogzetten en efficient fosforgebruik
2013 Vruchtbaarheid melkvee, voer voor discussie
2014 Een goede start is het halve werk
2015 Gezonde koeien nu en in de toekomst!
2016 Gezond jongvee

Een goede start is het halve werk

Op woensdag 29 januari 2014 organiseerde Dierenartsenpraktijk Schagen in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Warmenhuizen en Agrifirm weer de bekende melkvee-studieavond.

Het verzorgen van een optimale droogstand blijft een uitdaging, het voorkomen van slepende melkziekte is daar een belangrijk gevolg van. Hoeveel slepende melkziekte komt er op uw bedrijf voor? Hoe kun je dit in de droogstand al voorkomen. Veel voorkomende vragen waar nog veel winst te behalen is.

Deze avond werd mede mogelijk gemaakt door Elanco Animal Health.

Programma
Locatie: Igesz, Schagen

19.45 uur: Ontvangst
20.00 uur: Welkom
20.05 uur: Praktische preventie van slepende melkziekte
Ing. Tim den Toom, key accountmanager cattle, Elanco Animal Health
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Optimale droogstand als voorbereiding voor een lactatiestart zonder zorgen
Ing. Lucas Talsma, sectorspecialist Agrifirm Feed

Vruchtbaarheid melkvee, voer voor discussie

Op dinsdag 12 februari 2013 organiseerde Dierenartsenpraktijk Schagen in samenwerking met Dierenartsenpraktijk Warmenhuizen en Agrifirm weer de bekende melkvee-studieavond, dit jaar met als thema:

“Vruchtbaarheid melkvee, voer voor discussie.”

Vruchtbaarheid blijft een belangrijk onderdeel voor een goed draaiend melkveebedrijf. Prof. Geert Opsomer heeft belangrijk onderzoek verricht in de relatie tussen negatieve energie balans, vruchtbaarheid en eicelkwaliteit. Marco van Boheemen zal een practische aansluiting geven over verschillende misverstanden op het gebied van voeding/ mineralen en vruchtbaarheid.

Deze avond wordt mede mogelijk gemaakt door Ceva Santé Animale.

Programma
Locatie: Igesz, Schagen

19.45 uur: Ontvangst
20.00 uur: Welkom
20.05 uur: Negatieve Energie balans en vruchtbaarheid, wetenschap praktisch bekeken
Prof. Geert Opsomer, Faculteit Diergeneeskunde, Gent
20.45 uur: Pauze
21.00 uur: Feiten en fabels over voeding en de vruchtbaarheid van melkvee.
Marco van Boheemen, sectorspecialist Agrifirm Feed