Laboratorium

Dierenartsenpraktijk Schagen biedt verschillende laboratoriumonderzoeken voor melkvee aan. Voordelen van dit onderzoek zijn de snelheid, kwaliteit en verlaagde onderzoekskosten. In onderstaande tabel kunt u overzichtelijk nalezen welke onderzoeken uitgevoerd kunnen worden. Verder in deze pagina vindt u uitgebreidere informatie over het onderzoek.

Diercategorie Aandoening Mogelijke oorzaak Type onderzoek
Kalf Diarree Biestkwaliteit Onderzoek biest met colustrummeter
Diarree E. coli Mestonderzoek
Diarree Rotavirus Mestonderzoek
Diarree Coronavirus Mestonderzoek
Diarree Cryptosporidium Mestonderzoek
Diarree Coccidiose Mestonderzoek
Diarree Maagdarmwormen Mestonderzoek
Koe (sub-) klinische mastitis Bacterieel Bacteriologisch onderzoek melk
Koe die niet meer kan staan Mineralentekort/ spierschade Bloedonderzoek
Slepende melkziekte Ketonlichamen Bloedonderzoek
Hoest- en conditieproblemen Longworm Mestonderzoek
Conditieverval/ diarree Maagdarmwormen Mestonderzoek

Diarree bij kalveren

Met behulp van zogenaamde cowside-tests (sneltesten) en microscopisch onderzoek, is het mogelijk om u binnen korte tijd uitslag te geven over de oorzaak van diarree bij uw kalveren. In het laboratorium kan onderzoek gedaan worden naar een aantal diarreeverwekkers, zoals E.coli, rota- en coronavirus, coccidiose en cryptosporidium

Liggende koe

Onze apparatuur voor bloedonderzoek geeft ons de mogelijkheid om bloedonderzoek te doen bij koeien die na het afkalven niet of slecht kunnen staan. Middels dit onderzoek is snel te achterhalen of er sprake is van grote spierschade of melkziekte.

Longworm

Uit onderzoek blijkt dat longworm bij vaarzen in de afgelopen periode vaker voorkomt op bedrijven. Dit is te verklaren doordat er minder jongvee uitgeschaard wordt. Hierdoor wordt er geen of een lagere weerstand tegen longworm opgebouwd. Weersinvloeden kunnen hiernaast ook een rol spelen. Mestonderzoek geeft na een dag uitslag over de besmettingsgraad.

Slepende melkziekte

Slepende melkziekte kan zich uiten in zeer verschillende mate. Verschillende vormen zijn met klinisch onderzoek vaak niet objectief aan te tonen. Middels een speciaal meetinstrument is het nu mogelijk om op het bedrijf de concentratie ketonlichamen in bloed binnen 30 seconden te bepalen.

Bacteriologisch melkonderzoek

Categorie-koeIn ons laboratorium is het mogelijk om melk te laten onderzoeken op de veroorzakers van een (sub-) klinische uierontsteking. Naast het onderzoek naar de veroorzakers, wordt er ook een antibioticumgevoeligheidsonderzoek ingezet.

Het onderzoek in het laboratorium geeft u de gelegenheid om een gerichtere behandeling in te zetten, tevens geeft het inzicht in de mastitisverwekkers die op uw bedrijf voorkomen. In een gerichte (preventieve) aanpak van mastitis is het van groot belang om inzicht in de verwekkers te verkrijgen.
Bij melkonderzoek van chronisch hoog celgetal koeien is het verstandig om gericht onderzoek te doen van het kwartier wat het hoge celgetal veroorzaakt. Door middel van een CMT-test kan het bewuste kwartier wat het hoge celgetal veroorzaakt gevonden worden. Er bestaat natuurlijk altijd een mogelijkheid dat er meerdere kwartieren zijn bij een koe die een verhoogd celgetal veroorzaken.

Om de beste resultaten uit het onderzoek te verkrijgen is het van belang dat het monster zo goed mogelijk afgenomen wordt. Een protocol voor het nemen van monsters kunt u vanaf deze pagina downloaden. Bij de praktijk kunt u speciale monsterbuizen verkrijgen. Tevens is het belangrijk dat u gelijktijdig met het inleveren van het monster een aantal gegevens over de koe inlevert. De benodigde gegevens kunt u invullen op het inzendformulier wat vanaf deze site is te downloaden.
De uitslag is na 2-4 dagen bekend, wij streven er naar om u zo snel mogelijk een uitslag te geven. Enkele beelden van uitslagen kunt u onderaan de pagina bekijken.