Konijn

Konijnen zijn slimme actieve dieren die samen met een soortgenoot gehouden moeten worden. Het konijn behoort tot de haasachtigen en zijn, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, geen knaagdier. Ze hebben achter hun snijtanden nog een extra rij tanden, stifttanden. Knaagdieren hebben deze niet. Konijnen zijn van nature prooidieren en reageren snel en alert. Het is dan ook erg belangrijk om konijnen als ze nog jong zijn te laten wennen aan allerlei geluiden, andere huisdieren en natuurlijk ook aan mensen. Benader een konijn niet van voren of boven, maar van opzij. Dan ziet het konijn uw bewegingen en schrikt hij/zij minder. Wanneer konijnen goed gesocialiseerd zijn (veel positieve ervaring op hebben kunnen doen), zijn het hele leuke en vriendelijke huisgenoten. Over het algemeen zijn de kleinere rassen iets temperamentvoller. Konijnen kunnen bij een goede verzorging vrij oud worden, gemiddeld vijf tot acht jaar. Uitzonderingen tot ongeveer twaalf jaar zijn mogelijk.