Sterilisatie/ castratie

Sterilisatie

Teef:

De term ‘sterilisatie’ wordt vaak ten onrechte gebruikt als het gaat om het onvruchtbaar maken van dieren. Bij sterilisatie worden de eileiders of zaadstrengen slechts afgebonden en doorgeknipt en worden de voortplantingsorganen niet verwijderd. Bij castratie worden de voortplantingsorganen in zijn geheel verwijderd. Bij teven worden de eierstokken verwijderd (ovariëctomie) en in een enkel geval worden zowel de eierstokken als (een deel van) de baarmoeder verwijderd (ovariohysterectomie).

Voordelen
 • De teef wordt niet meer loops
 • Geen ongewenste nestjes
 • Geen kans op schijnzwangerschap
 • Minder kans op kwaadaardige melkkliertumoren of tumoren van de baarmoeder
 • Voorkomen van baarmoederontsteking
 • Minder kans op suikerziekte
Nadelen
 • De ingreep is onomkeerbaar
 • De operatie gebeurt onder volledige narcose, hier hoort altijd een (beperkt) risico bij
 • De stofwisseling wordt wat trager met kans op overgewicht. Daarom moet de voeding worden aangepast
 • Er bestaat een kleine kans op incontinentie na de sterilisatie. Door het wegvallen van de hormonen wordt bij elke teef de sluitspier slapper, wat in enkele gevallen tot incontinentie leidt. Risicorassen zijn met name grote rassen zoals de Boxer, Dobermann, Old English Sheepdog, Weimaraner, Riesenschnauzer, Bouvier en Ierse setter. Ook de Dwergpoedel heeft een verhoogd risico
 • Langharige honden krijgen soms een doffere, pluizerige beharing
Alternatief

Een alternatief voor de fysieke castratie van een teef is het gebruik van de prikpil. Wij raden het toedienen van dit middel echter af omdat het diverse vervelende bijwerkingen kan hebben zoals een verhoogde kans op diabetes (suikerziekte), melkkliertumoren en een baarmoederontsteking.

Narcose
Narcose is een kunstmatige slaap door middel van een verdovingsmiddel. Een noodzakelijk kwaad zullen de meeste mensen zeggen. Toch is narcose ook een zege. Operatieve ingrepen en andere handelingen kunnen beter, veiliger en pijnloos worden uitgevoerd.   Veel eigenaren zijn bij een operatieve ingreep angstiger voor de narcose dan voor de ingreep zelf. Toch is dat niet helemaal terecht. Mits zorgvuldig en met beleid toegepast is het met de huidige beschikbare middelen absoluut mogelijk om zeer veilige narcose te bewerkstelligen.

Voor het toedienen van een narcose zullen we altijd een afweging maken:

 • Kan de ingreep/handeling ook veilig uitgevoerd worden zonder een vorm van narcose of met een slechts lichte narcose?
 • Is het ras gevoelig voor bepaalde narcosemiddelen?
 • Betreft het een jong, volwassen of oud dier?
 • Moeten er speciale maatregelen getroffen worden in verband met de aandoening waarvoor geopereerd/behandeld moet worden?
 • Is het een pijnlijke ingreep of niet?
 • Betreft het een lang- of een kortdurende ingreep?

Mochten we besluiten dat een narcose noodzakelijk is dan zullen we de volgende maatregelen nemen om de narcose zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 • Een zorgvuldig onderzoek van hart- en longfunctie, bloedcirculatie en algemene toestand voorafgaand aan de narcose van het dier.
 • Zorgvuldige keuze en toediening van de narcose op basis van bovenstaande afwegingen.
 • Bewaking van de hart- en longfunctie met bewakingsapparatuur tijdens de ingreep.
 • Intensieve begeleiding en controle bij het wakker worden van uw huisdier. Is de temperatuur weer normaal? Is de bloedcirculatie in orde? Wordt het dier rustig wakker? Heeft het dier eventueel extra pijnstilling nodig?
 • Wij geven geen dieren mee naar huis die nog onder narcose zijn.

Soms nemen we nog aanvullende maatregelen in de vorm van een bloedonderzoek om de lever en nierfunctie voorafgaand aan de narcose te onderzoeken (de lever en nieren zijn belangrijke organen voor de verwijdering van de narcosemiddelen uit het lichaam) of door het toedienen van een infuus

De meest gebruikte narcose van Dierenartsenpraktijk Schagen is de gasnarcose. Over het algemeen wordt gasnarcose als meest veilige narcose beschouwd. Het is heel goed te doseren, op geleide van de capnograaf. Uw huisdier krijgt dus niet meer narcose dan nodig is.

Eerst krijgt uw huisdier een injectie met een licht slaapmiddel in de spier. Daarna wordt een speciale naald (braunule) rechtstreeks in een bloedvat gebracht om een veilig, kortwerkend slaapmiddel toe te dienen. De hond of kat krijgt dan een slang (tube) in de luchtpijp. Via die slang kan het narcosegas in de longen komen waardoor het dier in slaap raakt. Wij werken met het op dit moment meest veilige Isofluraan.

Tijdens de operatie ligt uw dier op een warmtemat en kan kan de slaaptoestand van het dier in de gaten gehouden worden via de capnograaf. Lijkt het dier wat wakker te worden geven we iets meer Isofluraangas. Lijkt de slaap wat dieper te worden geven we wat minder.Op onze praktijk werken wij met een beademingsapparaat, waarmee we de veiligheid van de narcose nog verder kunnen vergroten.

 

 

Is de operatie bijna afgelopen, dan kan worden gestopt met de toediening van Isofluraan. Het dier wordt op een warmtemat in de uitslaapkamer gelegd. Honden bij honden, katten bij katten om stress zoveel mogelijk tegen te gaan. Meestal tillen de dieren na een paar minuten hun kopje al weer op. Toch laten we uw huisdier pas naar huis gaan als we er zeker van zijn dat hij/zij goed wakker is.

Bent u toch nog wat angstig voor narcose of heeft u nog vragen? Vraag gerust om meer informatie. Wij leggen het u graag nog eens uit!

Een teef kan vanaf een leeftijd van ongeveer 6 maanden gecastreerd worden. De leeftijd waarop een teef gemiddeld voor het eerst loops wordt, varieert van 6-7 maanden tot meer dan een jaar bij enkele rassen. Het castreren kan voor de eerste loopsheid worden uitgevoerd. Wij raden echter aan om de teef meteen na de eerste loopsheid te laten castreren. Uit onderzoek is gebleken dat er een iets verhoogde kans bestaat op urine-incontinenetie bij het castreren voor de eerste loopsheid (dit geldt met name bij kortsnuitige rassen). Castreren voor de 4e loopsheid biedt de meeste voordelen. Indien uw dier loops geworden is, is het nodig 100 dagen te wachten met de castratie (dit ivm de verhoogde doorbloeding van de baarmoeder en de daarmee gepaarde risico’s voor de operatie). Bij de castratie worden alleen de eierstokken weg gehaald. Alleen als de baarmoeder afwijkend is, wordt deze ook verwijderd.

Castratie

Reu:

Een reu kan vanaf een leeftijd van ongeveer 6 maanden gecastreerd worden. Bij deze operatie worden beide testikels verwijderd. In principe raden wij een castratie van de reu niet aan tenzij daar goede redenen voor zijn. De medische redenen zoals die bij de teef bestaan, spelen niet bij de reu. De enige medische reden om een reu te castreren is een prostaataandoening die op latere leeftijd kan optreden. Indien een reu gedrag vertoont wat over het algemeen als ongewenst beschouwd wordt, dan kan castratie een oplossing zijn. Dit geeft echter niet in alle gevallen het ‘gewenste’ resultaat.

Het is mogelijk om een tijdelijke castratie uit te voeren, in de tussentijd kan gekeken worden of er verbetering van het gedrag optreedt. Dit kan in de vorm van een implantaat, hierbij wordt een klein staafje onder de huid aangebracht. Er zijn twee varianten, het kortwerkende implantaat (6 maanden werkzaam) en het langwerkende implantaat (12 maanden werkzaam).

Voordelen
 • Soms vermindering van markeergedrag/rijgedrag/dominant gedrag. Helaas speelt niet alleen de mannelijke hormoonhuishouding hier een rol bij, maar ook het karakter/ras/gewoontegedrag. Garanties op dit gebied kunnen als vanzelfsprekend niet gegeven worden
 • Geen ongewenste dekking van teven
Nadelen
 • De ingreep is onomkeerbaar.
 • De operatie gebeurt onder volledige narcose, hier hoort altijd een (beperkt) risico bij.
 • De stofwisseling wordt wat trager met kans op overgewicht. Daarom moet de voeding worden aangepast.

Operatie

Voor het uitvoeren van de operatie is het belangrijk dat uw huisdier nuchter is. Meestal worden operaties in de ochtend uitgevoerd. Dat zou voor uw huisdier betekenen dat het de avond van tevoren zijn laatste maaltijd mag hebben, vanaf ca. 21.00u moet het voer worden weggehaald. Drinken mag wel gewoon.

Het is fijn als u uw dier van tevoren even goed uitlaat. Zo wordt uw dier na de operatie niet wakker met een volle blaas.

Op de ochtend van de operatie komt u met uw hond langs. Voordat we de narcose geven voeren wij een kort lichamelijk onderzoek uit om vast te stellen of uw dier gezond de narcose in gaat. U mag altijd bij de narcose blijven, dat is vaak prettig voor u en uw hond gaat er over het algemeen rustiger door slapen. De narcoseprik wordt in de bil of direct in het bloedvat van de poot gegeven. Zodra uw hond slaapt mag u afscheid nemen van uw huisdier en wordt een inschatting gemaakt van het tijdstip dat uw hond opgehaald kan worden. Meestal wordt u gebeld op het moment dat het dier goed wakker is.

Tijdens de operatie krijgt uw hond een buisje in de luchtpijp. Op deze manier kunnen we tijdens de operatie zorgen voor extra zuurstof en aanvullende gasnarcose mocht dat nodig zijn. Tijdens de operatie wordt uw dier goed gemonitord, we controleren o.a. de ademhaling en de hartslag.

Teef

Daarna wordt de buik van uw hond geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Er wordt een snede gemaakt in de huid en de buikwand wordt geopend. Daarna worden de eierstokken opgezocht en verwijderd. Daarna wordt de buik in drie lagen gehecht, eerst de spierlaag, daarna de onderhuidse laag en de huid. Alle hechtingen worden onderhuids geplaatst om te voorkomen dat de huid gaat irriteren. U hoeft dan ook niet terug te komen om de hechtingen te laten verwijderen.

Reu

Bij de reu wordt het gedeelte vlak voor het scrotum geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Er wordt een kleine snede gemaakt in het midden waarna de beide testikels door dezelfde opening verwijderd worden. Ook hier wordt de wond gesloten met onderhuidse hechtingen.

In principe krijgen dieren niet standaard een halskraag mee. Omdat de hechtingen onderhuids zitten is er bijna nooit reden tot irritatie/likken aan de wond. Mocht er twijfel zijn of het dier aan de wond zal gaan zitten, dan wordt er wel een kraag meegegeven. Het is dan beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Er bestaan ter bescherming van de wond ook pet-shirts, een soort rompertjes speciaal voor huisdieren.

U krijgt bij het ophalen van uw dier nog voor enkele dagen pijnstillers mee. Ook ontvangt u van de assistente een brief met daarin de nodige informatie over de nazorg van uw dier.

Laparoscopische sterilisatie

Bij Dierenartsenpraktijk Schagen kunt u ook terecht voor het laparoscopisch steriliseren van uw hond. De term sterilisatie is feitelijk niet helemaal juist. Eigenlijk zouden we over een castratie moeten spreken. Het dier wordt namelijk niet alleen steriel gemaakt ook worden de eierstokken en in sommige gevallen de baarmoeder verwijderd. In verreweg de meeste gevallen halen we echter alleen de eierstokken weg omdat de baarmoeder zonder de hormonen van de eierstokken niet meer kan gaan ontsteken.

De eierstokken kunnen op twee manieren worden verwijderd, namelijk met behulp van een laparotomie of met behulp van een laparoscopie.Bij een laparotomie wordt de buik geopend met een snede van ongeveer vijf centimeter, de eierstokken worden buiten de buik gebracht en dan afgebonden en verwijderd. De buik wordt weer gesloten met behulp van een onderhuidse oplosbare hechting.

Opname honden dierenartsenpraktijk schagen 2Bij een laparoscopie (kijkoperatie) wordt de buikholte opgepompt met koolzuurgas en worden er twee (soms drie) kleine buiksnedes van ongeveer 0,5 tot 1 centimeter gemaakt waardoor een endoscoop in de buikholte kan worden gebracht. De eierstokken worden met behulp van de endoscoop in beeld gebracht, de bloedvaatjes worden dichtgebrand, losgeknipt en verwijderd uit de buikholtel. De voordelen van de laparoscopische sterilisatie zijn kleinere buiksnedes waardoor de hond minder pijn en kans op wondproblemen en napijn heeft. De ingreep gaat sneller waardoor het dier eerder wakker is. De hond mag snel weer spelen en in/uit de auto springen.
Laparoscopische sterilisatie kan bij alle honden, de grootte maakt niet uit. Bij grote hondenrassen kan de sterilisatie eventueel worden gecombineerd met het vastzetten van de maag zodat een maagkanteling voorkomen wordt.

Het tarief voor de laparoscopische sterilisatie ligt hoger ten opzichte van de normale sterilisatie. Dit heeft o.a. te maken met de aanschaf van de benodigde apparatuur .

Bij dierenartsenpraktijk Schagen is het mogelijk om uw hond via de laparoscopische methode te laten steriliseren. De operatie wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde dierenarts (zie orthopedische operaties). Wilt u meer informatie over deze techniek en de kosten ervan dan kunt u contact opnemen met de praktijk.

Tarieven sterilisatie en castratie bij de hond.