Rundveeboli

Rundveeboli nemen werken uit handen

Het toedienen van poeders en drankjes bij runderen is vaak geen makkelijke klus. Vandaar dat veehouders nu gebruik kunnen maken van de zogenoemde runderboli. Deze bolus wordt met een bolusschieter toegediend en is in vijf soorten beschikbaar. In Duitsland en Scandinavische landen worden deze boli al langere tijd op grote schaal gebruikt. Sinds kort zijn deze boli ook in Nederland geregistreerd. Groot voordeel van het gebruik van deze boli is ook het sterk verlaagde risico dat er vloeistof in de longen terecht komt (de boli zijn groter dan de luchtpijp).

Bovikalc
Ter preventie van melkziekte kunt u de Bovikalc pil inzetten. Ook kunnen
deze pillen dienen ter ondersteuning van calcium infusen. Door de bijzondere
samenstelling van de Bovikalc-pil komt de calcium zowel onmiddellijk als ook geleidelijk
vrij. De Bovikalc pil bevat tevens chloride. Chloride zorgt voor een verlaging van de
kation-anion balans. Dat betekent dat deze pillen ook gebruikt kunnen worden om zucht te voorkomen of om dieren met ernstige zucht te behandelen.

Gebruik/ dosering
Als rantsoenaanvulling bij voor melkziekte gepredisponeerde dieren: de 1e bolus bij de eerste tekenen van het afkalven; een 2e bolus onmiddelijk na het afkalven; een 3e bolus 12-15 uur na de 2e; een 4e bolus 24-30 uur na het afkalven. Als supplement bij het calciuminfuus: een 1e bolus 2-3 uur na het afkalven; een 2e bolus 12-15 uur na de 1e.

Ca-pill
 • 21,25 gram calcium als calciumacetaat
 • Vooral gericht op preventie melkziekte of aanvullende behandeling bij melkziekte
 • Irriteert maagslijmvlies niet
 • Calcium na 1 uur beschikbaar
 • Bevat calcium en energie
 • Eenvoudige, veillige en zekere toediening
 • 2 boli per dag, gedurende 2 dagen
 • 1 behandeling = 4 boli

 

E-pill
 • 87 gram natriumproprionaat
 • Vooral gericht op de behandeling van slepende melkziekte
 • Geeft in 12 uur 1,3 MJ energie
 • 2 boli per dag gedurende 2 dagen
 • 1 behandeling = 4 boli
 • In vergelijking met propyleenglycol veel makkelijker en veiliger in te geven!
 • Geleidelijke release van energie, zorgt voor een stabielere pens
S-pill (pensstiumulatie bolus)
 • Bevat energie voor de koe, vooral voor de darmflora
 • Vooral gericht op het bevorderen van de vreetlust en herkauwen
 • 49 gram natriumproprionaat
 • 21 gram zetmeel
 • 20 gram lactose
 • 650 kJ energie
 • Zetmeel en natriumproprionaat zorgen voor vermeerdering pensbacterien
 • 1 bolus per behandeling
P-pill (fosforbolus)
 • 27 gram natriumfosfaat
 • Vooral gericht op koeien die enkele dagen na afkalven moeilijk opstarten
 • Fosforgehalte stijgt 3 uur na toediening
 • Minimaal risico op binding met calcium uit infuus
 • 1-2 boli per dag gedurende 2 dagen
 • 1 behandeling = 2-4 boli
Mg-pill (pensverzurings bolus)
 • 1 bolus bevat 43 gram magnesiumoxide
 • Vooral gericht op het bestrijden van pensverzuring
 • Magnesium werkt zeer bufferend op de pens-zuurtegraad
 • Magnesium bevordert de darmactiviteit
 • 1-2 boli per dag gedurende 2 opeenvolgende dagen
 • 1 behandeling = 2 of 4 boli
Ferti plus bolus
Bolus die veel bij jongvee gebruikt wordt.

Dagelijkse afgifte bij toediening van 2 bolussen: Koper 177,5 mg Kobalt 2,5 mg Selenium 2,7 mg Mangaan 90,2 mg Zink 150,5 mg Jodium 18,9 mg Vit. A 5954 i.u. Vit. D3 1190 i.u. Vit. E 11,9 i.u.

Werkingsduur: 6 maanden

Calci FLash
Eerste dosis toedienen rondom afkalven en 1 dosis herhalen met interval van 12 uur.

LET OP: 1 dosis bestaat uit 1 bruisbolus en 1 andere bolus gelijktijdig toedienen.

Risico koeien voor melkziekte in de droogstand zijn o.a.:
• Oudere koeien (lactatie > 3)
• Ruime conditie (BCS > 4)
• Kreupele koeien / dikke hakken
• Geschiedenis vorige lactatie met melkziekte

Een koe verliest de meeste calcium in de biest en daarna in de melk. De eerste uren kort voor en na afkalven kan de koe alleen passief calcium opnemen door snel beschikbaar calcium. Pas later wordt er actief, trager beschikbaar calcium opgenomen. Daarom biedt Calciflash 5 verschillende Ca – types aan die in verschillende snelheden en manieren wordt opgenomen.
Daarnaast biedt Calciflash substraten aan zoals o.a. Vitamine D3, Magnesium, Chloride, Kalium die de koe gebruikt bij haar natuurlijke calcium stofwisseling.

Calci Flash2

Dairy Start
Eenmalig toedienen 10 tot 15 dagen voor afkalven om risico op slepende melkziekte te verkleinen.
Risico koeien in de droogstand zijn o.a.:
• Ruime conditie (BCS > 4)
• Kreupele koeien / dikke hakken
• Vermageren in droogstand door bijv. 2-ling
• Geschiedenis vorige lactatie met problemen

Essentiële aminozuren worden opgeslagen in de lever. De vetbelasting van de lever wordt minder waardoor lever beter en meer energie kan leveren.
Verschillende Vitamine B’s, Zink en Selenium zorgen voor minder afvalstoffen waardoor de leverbelasting minder zal zijn en er meer en betere energie geleverd kan worden door lever.
Voldoende glucose voorlopers aanwezig zoals Propionaat en Sorbitol die helpen in de energievoorziening.

Dairy Start

Lacta Start
Eenmalig 1 dosis toedienen bij risico op pensverzuring na afkalven.
LET OP: 1 dosis bestaat uit 1 bruisbolus en 1 andere bolus gelijktijdig toedienen.

Risico koeien op pensverzuring zijn te herkennen aan:
• Niet tot weinig herkauwen
• Liggen in box met kop in flank
• Dunne mest
• Onrustige pens
• Koude oren
• Trage, zieke koe met verval van melkproductie

Het beste mechanisme die de koe heeft om pensverzuring te bestrijden is om te herkauwen waardoor er meer speeksel geproduceerd wordt. Een gezonde koe produceert gemiddeld 200 liter speeksel waarin 1,5 kg (!) bicarbonaat zit.
In Lactastart zit een speciale, bittere stof waardoor de koe meer gaat speekselen en er meer bicarbonaat gevormd wordt. De beste, natuurlijke buffer van de pens!
Levende gisten beïnvloeden de pens bacteriën waardoor minder lactaatzuur gemaakt wordt en de pens pH stijgt.
Resultaat is een pens pH die stijgt waardoor de pens bacteriën weer evenwicht krijgen.
Ruim voldoende, lekker structuur aanbieden en de koe zal weer eetlust krijgen en zich snel beter voelen!

Lacta Start

Overzicht verschillende rundveeboli

Type bolus Gebruik
Bovikalc (Calcium bolus) Preventie melkziekte. Nabehandeling melkziekte.
Ca-pill (Calcium bolus) Preventie melkziekte. Nabehandeling melkziekte.
E- pill (Energie bolus) Behandeling slepende melkziekte.
S-pill (pens stimulatie bolus) Spijsverteringsproblemen Niet willen vreten Onvoldoende herkauwen
Mg-Pill (pensverzurings bolus) Behandeling pensverzuring (dunne waterige mest met proppen, onverteerde kuil)
P-pill (fosforbolus) Bij tekort aan fosfor (trage koe tot 14 dagen na afkalven, weinig eetlust)
Ferti plus bolus Mineralenvoorziening jongvee, werkt 6 maanden