Gebit

Het gebit van het konijn bestaat uit 4 snijtanden, 20 kiezen en 2 stifttanden. Stiftanden zijn kleine snijtandjes die achter de snijtanden van de bovenkaak staan. De tanden en kiezen groeien bij konijnen gedurende het gehele leven door. De snijtanden groeien 2-2.4 mm per week. Bij een normaal gebit staan de bovensnijtanden voor de ondersnijtanden en raken de ondersnijtanden de stifttanden. Hierdoor slijten de snijtanden netjes op elkaar af, groei en slijtage zijn in evenwicht ten opzichte van elkaar. Het konijn maalt zijn voer door tijdens het kauwen zijn kiezen horizontaal te bewegen. Hierdoor slijten de kiezen netjes op elkaar af.

Wanneer groei en slijtage van de tanden en kiezen niet in evenwicht zijn ontstaan problemen. Helaas komt dit regelmatig voor bij konijnen. Bij een afwijkende stand van de tanden en kiezen kunnen door het doorgroeien scherpe haken ontstaan. Haken op de kiezen van de bovenkaak steken in de wang waardoor pijnlijke en ontstoken wondjes kunnen ontstaan. Haken op de kiezen van de onderkaak geven juist wondjes in de tong (zie plaatje). De onderste kiezen kunnen zelfs zover doorgroeien dat ze een brug gaan vormen over de tong heen!

Tandproblemen

Tandproblemen komen vaak voor bij konijnen dus het is belangrijk om hier goed op te letten bij uw konijn. Het meest opvallende symptoom is het niet kunnen eten terwijl er wel interesse is in voer. Vaak krijgt het dier ook moeite om te drinken met name als het konijn een drinkfles heeft. Soms gaan de dieren ook speekselen, waardoor de huid rond de bek ontstoken kan raken. Doordat de het konijn niet kan eten kan het ernstig vermageren. Ook kunnen er problemen met het maagdarmkanaal ontstaan zoals verstopping of diarree omdat de darmen niet goed werken als het konijn niet eet.

Wanneer u vermoedt dat uw konijn problemen heeft met het gebit is het belangrijk om gelijk langs te komen. Niet kunnen eten is een levensbedreigende situatie voor uw konijn. In onze praktijk kunnen wij met een speciale kijker de tanden en kiezen inspecteren. Als het konijn inderdaad last heeft van haken worden deze onder narcose met behulp van een klein boortje weggeslepen. Er bestaat echter wel een kans dat de haken terugkomen. Dit betekent dat bij sommige konijnen de behandeling regelmatig herhaald dient te worden. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen is het van belang dat het konijn voldoende hooi te eten krijgt om de slijtage van de tanden en kiezen te bevorderen.