Sterilisatie/ castratie

Poes
Een poes kan vanaf een leeftijd van ongeveer 6 maanden gecastreerd worden. De leeftijd waarop een poes gemiddeld voor het eerst krols wordt, is 6-7 maanden, maar het castreren kan voor de eerste krolsheid worden uitgevoerd.

De voordelen van castratie van de poes op een rijtje:

 • De poes wordt niet meer krols
 • Geen ongewenste nestjes
 • Minder kans op kwaadaardige melkkliertumoren of tumoren van de baarmoeder
 • Voorkomen van baarmoederontsteking
 • Minder kans op suikerziekte


De nadelen van castratie van de poes op een rijtje:

 • De ingreep is onomkeerbaar
 • De operatie gebeurt onder volledige narcose, hier hoort altijd een (beperkt) risico bij
 • De stofwisseling wordt wat trager met kans op overgewicht. Daarom moet de voeding worden aangepast


Gebruik van de poezenpil

Wij raden het af om de poezenpil te gebruiken als alternatief voor castratie van de poes. Er zijn namelijk nogal wat bijwerkingen. De hormonen die in de poezenpil zitten vergroten de kans op het ontwikkelen van suikerziekte, melkkliertumoren (80% kwaadaardig), baarmoederontsteking en verlengde dracht als de poes al zwanger is.

Kater
Een kater kan vanaf de leeftijd van ongeveer 6 maanden gecastreerd worden. Bij deze operatie worden beide testikels verwijderd. In sommige gevallen (bijvoorbeeld ernstig sproeigedrag) kan de castratie ook eerder uitgevoerd worden. Beide testikels moeten in ieder geval in het scrotum gevoeld kunnen worden voordat ze verwijderd kunnen worden.

De voordelen van castratie van de kater op een rijtje:

 • Minder kans op sproeigedrag (markering van het territorium)
 • Minder sterke urinelucht
 • Geen ongewenste dekking van poezen
 • Minder zwerfgedrag (en ook minder kans om overreden te worden)
 • Minder agressiviteit naar andere katers/poezen (en dus minder kan op vechtwonden en gevaarlijke ziektes zoals kattenaids (FIV) en kattenleukemie (FeLV))


De nadelen van castratie van de kater op een rijtje:

 • De ingreep is onomkeerbaar
 • De operatie gebeurt onder volledige narcose, hier hoort altijd een (beperkt) risico bij
 • De stofwisseling wordt wat trager met kans op overgewicht. Daarom moet de voeding worden aangepast
 • Er is bij gecastreerde katers een iets grotere kans op het ontwikkelen van blaasgruis
Operatie
Voor het uitvoeren van de operatie is het belangrijk dat uw huisdier nuchter is. Meestal worden operaties in de ochtend uitgevoerd. Dat zou voor uw huisdier betekenen dat het de avond van tevoren zijn laatste maaltijd mag hebben, vanaf ca. 21.00u moet het voer worden weggehaald. Drinken mag wel gewoon.

Op de ochtend van de operatie brengt u uw kat langs, deze wordt dan door ons opgenomen tot het moment van de narcose/operatie. Voordat u naar huis gaat, wordt uw telefoonnummer gecontroleerd zodat u gebeld kunt worden zodra uw dier wakker is. Meestal is dit tussen de 1 en 3 uur nadat u uw dier gebracht heeft. Voordat we de narcose geven voeren wij een kort lichamelijk onderzoek uit om vast te stellen of uw dier gezond de narcose in gaat. De narcoseprik wordt in de bil of rugspier gegeven. Als uw kat slaapt, wordt er nog een pijnstiller gegeven die enkele dagen werkt. Tijdens de operatie krijgt uw kat via een kapje extra zuurstof en aanvullende gasnarcose mocht dat nodig zijn.

Poes:
Daarna wordt de buik van uw kat geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Er wordt een snede gemaakt in de huid en de buikwand wordt geopend. Vervolgens worden de eierstokken opgezocht en verwijderd. Daarna wordt de buik in drie lagen gehecht, eerst de spierlaag, daarna de onderhuidse laag en de huid. Alle hechtingen worden onderhuids geplaatst om te voorkomen dat de huid gaat irriteren. U hoeft dan ook niet terug te komen om de hechtingen te laten verwijderen.

Kater:
Bij de kater worden de haren van het scrotum geplukt waarna het scrotum wordt gedesinfecteerd. Er wordt een kleine snede gemaakt ter hoogte van iedere testikel, waarna de beide testikels worden verwijderd worden. Omdat het hier om kleine sneetjes gaat wordt de huid niet gehecht.

In principe krijgen dieren niet standaard een halskraag mee. Omdat de hechtingen onderhuids zitten is er bijna nooit reden tot irritatie/likken aan de wond. Mocht er twijfel zijn of het dier aan de wond zal gaan zitten, dan wordt er wel een kraag meegegeven. Het is dan beter om het zekere voor het onzekere te nemen. Er bestaan ter bescherming van de wond ook pet-shirts, een soort rompertjes speciaal voor huisdieren.

Bij het ophalen van uw dier ontvangt u van de assistente een brief met daarin de nodige informatie over de nazorg van uw dier.

Narcose
Narcose is een kunstmatige slaap door middel van een verdovingsmiddel. Een noodzakelijk kwaad zullen de meeste mensen zeggen. Toch is narcose ook een zege. Operatieve ingrepen en andere handelingen kunnen beter, veiliger en pijnloos worden uitgevoerd.   Veel eigenaren zijn bij een operatieve ingreep angstiger voor de narcose dan voor de ingreep zelf. Toch is dat niet helemaal terecht. Mits zorgvuldig en met beleid toegepast is het met de huidige beschikbare middelen absoluut mogelijk om zeer veilige narcose te bewerkstelligen.

Voor het toedienen van een narcose zullen we altijd een afweging maken:

 • Kan de ingreep/handeling ook veilig uitgevoerd worden zonder een vorm van narcose of met een slechts lichte narcose?
 • Is het ras gevoelig voor bepaalde narcosemiddelen?
 • Betreft het een jong, volwassen of oud dier?
 • Moeten er speciale maatregelen getroffen worden in verband met de aandoening waarvoor geopereerd/behandeld moet worden?
 • Is het een pijnlijke ingreep of niet?
 • Betreft het een lang- of een kortdurende ingreep?

Mochten we besluiten dat een narcose noodzakelijk is dan zullen we de volgende maatregelen nemen om de narcose zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 • Een zorgvuldig onderzoek van hart- en longfunctie, bloedcirculatie en algemene toestand voorafgaand aan de narcose van het dier.
 • Zorgvuldige keuze en toediening van de narcose op basis van bovenstaande afwegingen.
 • Bewaking van de hart- en longfunctie met bewakingsapparatuur tijdens de ingreep.
 • Intensieve begeleiding en controle bij het wakker worden van uw huisdier. Is de temperatuur weer normaal? Is de bloedcirculatie in orde? Wordt het dier rustig wakker? Heeft het dier eventueel extra pijnstilling nodig?
 • Wij geven geen dieren mee naar huis die nog onder narcose zijn.

Soms nemen we nog aanvullende maatregelen in de vorm van een bloedonderzoek om de lever en nierfunctie voorafgaand aan de narcose te onderzoeken (de lever en nieren zijn belangrijke organen voor de verwijdering van de narcosemiddelen uit het lichaam) of door het toedienen van een infuus

De meest gebruikte narcose van Dierenartsenpraktijk Schagen is de gasnarcose. Over het algemeen wordt gasnarcose als meest veilige narcose beschouwd. Het is heel goed te doseren, op geleide van de capnograaf. Uw huisdier krijgt dus niet meer narcose dan nodig is.

Eerst krijgt uw huisdier een injectie met een licht slaapmiddel in de spier. Daarna wordt een speciale naald (braunule) rechtstreeks in een bloedvat gebracht om een veilig, kortwerkend slaapmiddel toe te dienen. De hond of kat krijgt dan een slang (tube) in de luchtpijp. Via die slang kan het narcosegas in de longen komen waardoor het dier in slaap raakt. Wij werken met het op dit moment meest veilige Isofluraan.

Tijdens de operatie ligt uw dier op een warmtemat en kan kan de slaaptoestand van het dier in de gaten gehouden worden via de capnograaf. Lijkt het dier wat wakker te worden geven we iets meer Isofluraangas. Lijkt de slaap wat dieper te worden geven we wat minder.Op onze praktijk werken wij met een actief beademingsapparaat, waarmee we de veiligheid van de narcose nog verder kunnen vergroten.

Is de operatie bijna afgelopen, dan kan worden gestopt met de toediening van Isofluraan. Het dier wordt op een warmtemat in de uitslaapkamer gelegd. Honden bij honden, katten bij katten om stress zoveel mogelijk tegen te gaan. Meestal tillen de dieren na een paar minuten hun kopje al weer op. Toch laten we uw huisdier pas naar huis gaan als we er zeker van zijn dat hij/zij goed wakker is.

Bent u toch nog wat angstig voor narcose of heeft u nog vragen? Vraag gerust om meer informatie. Wij leggen het u graag nog eens uit!