Wormen

Inleiding

Aanwezigheid van inwendige en uitwendige parasieten kunnen ongemerkt tot veel problemen leiden bij alle dier groepen. Leverbot, maagdarm-, longwormen en coccidiose zijn bekende inwendige parasieten die in het voorjaar en zomer tot een mindere groei, slechte conditie kunnen leiden. Zwaardere infecties kunnen leiden tot ziekte vanwege schade aan de lever en aandoeningen van het bloed en/of spijsverteringsstelsel.

Het opstellen van een goed ontwormingsplan is maatwerk en varieert vaak door verschil in omstandigheden. Neem voor een ontwormingsplan wat bij uw schapen past dan ook contact met ons op.
Ontwormingsadviezen
7ib4s633r2s1mbrlr6788s68s450198e3045332_160Rond aflammeren scheiden de ooien extra veel wormeieren uit. Hierdoor is de besmetting in de weide direct in het voorjaar weer groot en lopen de lammeren veel risico op een worminfectie. Daarom is het belangrijk de ooien rond aflammeren, uiterlijk drie dagen voor ze met de lammeren naar buiten gaan, te ontwormen. Let op de juiste dosering; een volwassen Texelaar kan 80 kilogram wegen.

Ontworm nooit alle schapen tegelijk, maar laat altijd 2-5% (minimaal 1 dier) onbehandeld. Neem hiervoor ooien in goede conditie, liefst met een eenling. Deze ooien kunt u ontwormen als ze tenminste een week buiten lopen.

Ontworm lammeren alleen in overleg met ons, op basis van mestonderzoek.

Coccidiose
Middels het mestonderzoek kan een eventuele coccidiose-infectie aangetoond. Het onderscheid van een coccidiose-infectie van een maagdarmworm-infectie is zeer belangrijk voor de behandelkeuze.

Coccidiose-infectie`s kunnen in het begin van het jaar optreden bij relatief jonge lammeren maar ook in het najaar.

Maagdarmwormen
Een late besmetting van maagdarmwormen in de herfst kan in rustende toestand zeer lang in de maagwand blijven. Aan het einde van de winter of in de lente beginnen zij hun ontwikkeling met een ernstige ziekte tot gevolg. Een herfstbehandeling doodt deze larven.
Lintworm
De lintworm komt voor in het voorste deel van de dunne darm en kan vijf tot tien meter lang worden. De worm bestaat uit platte segmenten, die met het blote oog te zien zijn in de ontlasting. De lintworm is herkenbaar aan zijn hoekige rijstkorrelvorm.
Luizen en mijten
Luizen en mijten zorgen voor veel jeuk en overlast met alle gevolgen in daling van groei, infecties en zelfs in de melkproductie. Een herfstbehandeling verwijdert zuigende luizen en schurftmijten, zoals Sarcoptes en Psoroptes. Tevens kan deze behandeling een hulpmiddel zijn voor de bestrijding van de schurftmijt Chorioptes. De veroorzaker is een klein spinachtig diertje dat zich voedt met huidvet en huidschilfers. De aanwezigheid van de schurftmijt veroorzaakt een allergische huidreactie die jeukende plekken oplevert. Behandel alle dieren die met elkaar in contact komen om kruisbesmetting te voorkomen. Om herinfectie te voorkomen dienen naast alle dieren ook afrastering, veewagen, stal en gebruiksvoorwerpen goed schoon gemaakt te worden.
Ontwormingsmiddelen
Voor de bestrijding van inwendige en uitwendige parasieten zijn diverse middelen op de markt. Om resistentie te voorkomen, moeten de juiste dosering worden gehanteerd. De middelen dienen zo gericht mogelijk worden toegepast; ontworm niet vaker dan nodig. De maagdarm-wormen worden sneller resistent bij te vaak ontwormen en te lage doseringen. Niet ontwormen is dus beter dan slecht ontwormen. Op de bijsluiter staat vaak vermeld niet bestemd voor melkgevende dieren, hiermee wordt bedoeld melk bestemd voor consumptie. Op grond van hun werkingsmechanisme zijn de bestrijdingsmiddelen in drie groepen te verdelen.
1. Avermectinen/ milbemycinen
Meest bekende wormmiddelen in deze groep zijn Ivermectine (vb. Oramec®) en Moxidectine (vb. Cydectin®). De moxidectine is de nieuwste soort uit deze groep, het heeft dezelfde potentie als ivermectine maar het heeft een verlengde werking van vier tot vijf weken op de maagdarm-wormen. Dit heeft tot gevolg dat de voornoemde larven in de 5 weken na de behandeling met moxidectine nog gedood worden. Ivermectine en Moxidectine zijn niet werkzaam tegen lintwormen.

2. Imidathiazole
De middelste ontwormingsgroep Imidathiazole, oftewel de levamisole. Deze ontwormingsstof is minder werkzaam tegen rustende stadia en daarom niet zo geschikt voor het behandelen van ooien na het lammeren. Net als de macrocylitische lactonen is ook levamisole niet werkzaam tegen lintwormen.

3. Benzimidazole
Dit is de oudste ontwormingsgroep en tot deze groep behoren de albendazole, febantel, fenbendazole, oxfendazole en triclabendazole. Een voorbeeld hiervan is Panacur®. Het is een groep van ontwormingsstoffen waar resistentie is waargenomen bij een aantal maagdarm-wormen. De rol van deze ontwormers is nog niet uitgespeeld, omdat zij naast de bestrijding van maagdarmworminfecties ook de longworm, lintworm- en leverbotinfecties bestrijden. Wordt vooral gebruikt bij behandelingen tegen lintworm.