0224-2135277 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar!

Privacy policy Dierenartsenpraktijk Schagen

Posted in: DIerenartsenpraktijk Schagen Started by

Privacy policy Dierenartsenpraktijk Schagen

AVG: de nieuwe privacy wetgeving Op 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in. Ook wij moeten duidelijk aangeven hoe wij omgaan met uw gegevens en met wie we ze delen. Ook wijzen we u op de mogelijkheid om de gegevens te laten verwijderen.

In dit Privacy Statement informeren wij u over hoe er bij Dierenartsenpraktijk Schagen wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens.

Informatie van derden

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Dierenartsenpraktijk Schagen geen controle heeft. Dit Privacy Statement heeft daarom geen betrekking op verwijzingen naar informatiebronnen van derden.

Actief verstrekte informatie

Op diverse plaatsen op deze website kan u gevraagd worden om voor een specifiek doel, zoals het aanvragen van informatie of het achterlaten van een bericht, persoonlijke gegevens op te geven, zoals naam en adres. Daarbij wordt telkens vermeld voor welk doel deze gegevens gebruikt zullen worden. Hierbij geldt dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt zonder uw toestemming.

Passief verstrekte informatie

Wanneer u over het internet surft stelt u, wellicht zonder dat u zich daarvan bewust bent, beheerders van internetpagina’s in staat bepaalde gegevens over u te verzamelen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘IP-nummer’ van uw computer en het besturingssysteem en de internetbrowser die u gebruikt. Voor zover Dierenartsenpraktijk Schagen dergelijke gegevens gebruikt, worden deze anoniem en geaggregeerd verwerkt.

Waarom hebben we uw gegevens nodig?

Kort gezegd voor identificatie van u en uw huisdieren, documentatie van ons handelen en communicatie met u.

Om een klantenkaart aan te maken hebben we een aantal gegevens van u nodig. Met de klantenkaart kunnen we bijhouden welke diensten we aan u verleend hebben. Met deze gegevens kunnen we met u communiceren via post, telefoon of e-mail.

Aan deze klantenkaart voegen we de patiëntenkaart van uw huisdieren toe. Op deze kaart houden we de medische gegevens van uw huisdier bij en houden we hier bij welke medicatie er is voorgeschreven.

Ook moeten we uw financiële historie bijhouden. Dit laatste ook omdat wet- en regelgeving ons verplicht deze gegevens te bewaren.

 

Welke gegevens vragen we van u?

Voor het aanmaken van een klantenkaart vragen we: Naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer(s) waarop we u kunnen bereiken en uw e-mailadres.

Van uw huisdier vragen we: Naam, diersoort, ras, geslacht, geboortedatum, chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en of er een huisdierverzekering is afgesloten

Moet u deze gegevens afgeven?

Daar is geen verplichting toe, maar dan kunnen we u niet helpen. Met het afgeven van de bovenstaande gegevens geeft u uitdrukkelijk toestemming om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wat doen we met uw gegevens?

Deze worden opgeslagen in ons praktijk managementsoftware. Ze worden uitsluiten gebruikt voor het doel waar u ze voor heeft afgegeven. Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

Onze praktijk software is een cloud-based programma van de firma Corilus. In onze opdracht verwerken en bewaren zij uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Uw NAW en diergegevens worden gebruikt door verwerkingspartners zoals externe laboratoria, humane apotheek en farmaceuten, als we speciaal voor uw dier medicijnen moeten aanvragen.. Dit in overleg en met toestemming van u.

Indien wij uw huisdier of röntgenfoto’s doorverwijzen naar een veterinair specialist kunnen we uw klantgegevens en patiëntgegevens naar hen doorsturen. Dit in overleg en met toestemming van u.

Voor het sturen van gepersonifieerde oproepkaarten gebruiken wij de firma MSD via hun oproepservice Chameleon. Zij verwerken uw NAW-gegevens en de naam, diersoort en vaccinatieoproep-gegevens voor het aanmaken van herinneringskaarten. Deze gegevens worden door hen niet bewaard.

Als u in het bezit bent van onze klantenkaart dan worden uw NAW gegevens gedeeld met de Loyalty Group

Bij het op uw verzoek plaatsen van een ID-chip geeft u toestemming om deze via ons te registreren bij de door de overheid aangewezen databank voor gezelschapsdieren Backhomeclub

Voor onze rundveeklanten werken we met de Gezondheidsdienst via Veeonline voor het aanmelden en bewaren van laboratoriumonderzoeken en het overzicht diergezondheidstatussen.

CRV – Pir-dap voor de gegevensuitwisseling MPR.

Medi-Rund voor het bewaren van de gegevens over dierdagdosering.

Vetcis: voor het verwerken van de gegevens over medicijngebruik en de verzending naar Medirund.

Inforund voor het bewaren van de 1-1 overeenkomsten.

Met alle betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkingsovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de nieuwe AVG-richtlijnen te werken.

 

Zijn uw gegevens veilig?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

– Communicatie met de server waar onze software op draait vindt plaats via een beveiligde IP- verbinding

– Alle personen die namens Dierenartsenpraktijk Schagen van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

– We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Het blijven uw gegevens!

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen

 

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Contactgegevens

Dierenartsenpraktijk Schagen

Zijperweg 11

1742 NE Schagen

Telnr. 0224-213527

Email: info@dierenartsenpraktijkschagen.nl

Contactgegevens

Adres

  • Zijperweg 11, 1742 NE Schagen
  • Oosterdijk 34, 1746 CH Dirkshorn
  • Zeeweg 44, 1759 GV Callantsoog

Telefoon: 0224-213527
Email: info@dapschagen.nl

Spoedgeval? Bel 0224-213527
24/7 bereikbaar!

Contact US

Uw naam *

Woonplaats *

Telefoonnummer *

Uw email *

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?
 Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen.

Uw bericht

* verplicht veld